3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.991+02:00 345811 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345811.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345801 EquipamentAdminCentral 0 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345801.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345802 EquipamentAdminCentral º 308 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345802.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345803 EquipamentAdminCentral Kmh 1 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345803.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345804 EquipamentAdminCentral % 65 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345804.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345805 EquipamentAdminCentral mbar 1011 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345805.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345806 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345806.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345807 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345807.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345808 EquipamentAdminCentral ºC 10.67 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345808.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345809 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345809.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.985+02:00 345810 EquipamentAdminCentral º 326 13/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345810.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345787 EquipamentAdminCentral Kmh 0 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345787.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345788 EquipamentAdminCentral % 90 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345788.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345789 EquipamentAdminCentral mbar 1020 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345789.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345790 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345790.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345791 EquipamentAdminCentral W/m2 33 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345791.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345792 EquipamentAdminCentral ºC 11.22 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345792.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345793 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345793.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345794 EquipamentAdminCentral º 313 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345794.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345795 EquipamentAdminCentral Kmh 2 20/12/2020 09:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345795.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345796 EquipamentAdminCentral % 80 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345796.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345797 EquipamentAdminCentral mbar 1001 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345797.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345798 EquipamentAdminCentral mm 1 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345798.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345799 EquipamentAdminCentral W/m2 148 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345799.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.984+02:00 345800 EquipamentAdminCentral ºC 12.56 11/12/2020 14:03:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345800.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345771 EquipamentAdminCentral Kmh 2 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345771.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345772 EquipamentAdminCentral % 52 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345772.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345773 EquipamentAdminCentral mbar 1005 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345773.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345774 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345774.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345775 EquipamentAdminCentral W/m2 323 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345775.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345776 EquipamentAdminCentral ºC 18 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345776.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345777 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345777.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345778 EquipamentAdminCentral º 324 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345778.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345779 EquipamentAdminCentral Kmh 3 12/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345779.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345780 EquipamentAdminCentral % 78 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345780.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345781 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345781.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345782 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345782.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345783 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345783.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345784 EquipamentAdminCentral ºC 11.61 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345784.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345785 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345785.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.983+02:00 345786 EquipamentAdminCentral º 360 13/12/2020 19:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345786.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345751 EquipamentAdminCentral ºC 18.33 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345751.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345752 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345752.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345753 EquipamentAdminCentral º 300 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345753.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345754 EquipamentAdminCentral Kmh 2 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345754.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345755 EquipamentAdminCentral % 51 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345755.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345756 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345756.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345757 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345757.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345758 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345758.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345759 EquipamentAdminCentral ºC 17.33 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345759.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345760 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345760.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345761 EquipamentAdminCentral º 328 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345761.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345762 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 17:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345762.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345763 EquipamentAdminCentral % 74 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345763.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345764 EquipamentAdminCentral mbar 1015 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345764.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345765 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345765.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345766 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345766.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345767 EquipamentAdminCentral ºC 12.72 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345767.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345768 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345768.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345769 EquipamentAdminCentral º 256 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345769.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.982+02:00 345770 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345770.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345731 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345731.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345732 EquipamentAdminCentral º 304 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345732.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345733 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345733.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345734 EquipamentAdminCentral % 75 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345734.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345735 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345735.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345736 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345736.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345737 EquipamentAdminCentral W/m2 178 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345737.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345738 EquipamentAdminCentral ºC 12.5 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345738.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345739 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345739.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345740 EquipamentAdminCentral º 332 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345740.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345741 EquipamentAdminCentral Kmh 4 14/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345741.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345742 EquipamentAdminCentral % 74 14/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345742.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345743 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345743.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345744 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345744.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345745 EquipamentAdminCentral W/m2 204 14/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345745.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345746 EquipamentAdminCentral ºC 13.22 14/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345746.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345747 EquipamentAdminCentral % 48 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345747.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345748 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345748.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345749 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345749.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.981+02:00 345750 EquipamentAdminCentral W/m2 7 15/12/2020 17:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345750.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345711 EquipamentAdminCentral % 88 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345711.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345712 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345712.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345713 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345713.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345714 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345714.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345715 EquipamentAdminCentral ºC 8.83 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345715.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345716 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345716.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345717 EquipamentAdminCentral º 346 21/12/2020 02:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345717.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345718 EquipamentAdminCentral % 76 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345718.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345719 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345719.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345720 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345720.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345721 EquipamentAdminCentral W/m2 153 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345721.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345722 EquipamentAdminCentral ºC 10.33 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345722.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345723 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345723.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345724 EquipamentAdminCentral º 284 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345724.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345725 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 10:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345725.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345726 EquipamentAdminCentral % 74 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345726.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345727 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345727.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345728 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345728.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345729 EquipamentAdminCentral W/m2 107 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345729.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.98+02:00 345730 EquipamentAdminCentral ºC 12.22 14/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345730.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345691 EquipamentAdminCentral ºC 11.83 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345691.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345692 EquipamentAdminCentral 0 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345692.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345693 EquipamentAdminCentral º 303 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345693.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345694 EquipamentAdminCentral Kmh 0 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345694.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345695 EquipamentAdminCentral º 100 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345695.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345696 EquipamentAdminCentral Kmh 1 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345696.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345697 EquipamentAdminCentral º 247 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345697.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345698 EquipamentAdminCentral Kmh 3 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345698.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345699 EquipamentAdminCentral ºC 15.72 20/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345699.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345700 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345700.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345701 EquipamentAdminCentral º 98 20/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345701.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345702 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345702.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345703 EquipamentAdminCentral % 71 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345703.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345704 EquipamentAdminCentral mbar 1023 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345704.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345705 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345705.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345706 EquipamentAdminCentral W/m2 0 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345706.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345707 EquipamentAdminCentral ºC 15.33 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345707.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345708 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345708.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345709 EquipamentAdminCentral º 99 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345709.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.979+02:00 345710 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345710.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345671 EquipamentAdminCentral º 323 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345671.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345672 EquipamentAdminCentral Kmh 4 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345672.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345673 EquipamentAdminCentral % 74 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345673.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345674 EquipamentAdminCentral mbar 1021 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345674.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345675 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345675.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345676 EquipamentAdminCentral W/m2 9 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345676.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345677 EquipamentAdminCentral ºC 10.56 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345677.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345678 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345678.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345679 EquipamentAdminCentral º 315 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345679.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345680 EquipamentAdminCentral Kmh 1 17/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345680.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345681 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345681.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345682 EquipamentAdminCentral W/m2 47 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345682.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345683 EquipamentAdminCentral ºC 16.06 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345683.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345684 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345684.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345685 EquipamentAdminCentral º 273 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345685.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345686 EquipamentAdminCentral Kmh 0 17/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345686.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345687 EquipamentAdminCentral % 95 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345687.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345688 EquipamentAdminCentral mbar 1019 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345688.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345689 EquipamentAdminCentral mm 0 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345689.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.978+02:00 345690 EquipamentAdminCentral W/m2 0 19/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345690.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345654 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345654.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345655 EquipamentAdminCentral º 313 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345655.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345656 EquipamentAdminCentral Kmh 0 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345656.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345657 EquipamentAdminCentral % 75 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345657.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345658 EquipamentAdminCentral mbar 1020 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345658.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345659 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345659.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345660 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345660.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345661 EquipamentAdminCentral ºC 10.61 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345661.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345662 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345662.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345663 EquipamentAdminCentral º 298 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345663.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345664 EquipamentAdminCentral Kmh 2 17/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345664.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345665 EquipamentAdminCentral % 74 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345665.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345666 EquipamentAdminCentral mbar 1021 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345666.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345667 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345667.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345668 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345668.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345669 EquipamentAdminCentral ºC 10.56 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345669.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.977+02:00 345670 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345670.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345641 EquipamentAdminCentral % 83 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345641.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345642 EquipamentAdminCentral mbar 1001 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345642.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345643 EquipamentAdminCentral mm 1 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345643.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345644 EquipamentAdminCentral W/m2 0 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345644.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345645 EquipamentAdminCentral ºC 13.67 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345645.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345646 EquipamentAdminCentral 0 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345646.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345647 EquipamentAdminCentral º 96 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345647.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345648 EquipamentAdminCentral Kmh 0 11/12/2020 18:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345648.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345649 EquipamentAdminCentral % 86 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345649.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345650 EquipamentAdminCentral mbar 1016 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345650.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345651 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345651.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345652 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345652.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.976+02:00 345653 EquipamentAdminCentral ºC 8.56 16/12/2020 02:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345653.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345621 EquipamentAdminCentral ºC 19.11 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345621.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345622 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345622.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345623 EquipamentAdminCentral º 159 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345623.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345624 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345624.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345625 EquipamentAdminCentral mbar 1016 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345625.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345626 EquipamentAdminCentral % 72 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345626.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345627 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345627.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345628 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345628.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345629 EquipamentAdminCentral W/m2 197 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345629.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345630 EquipamentAdminCentral ºC 19 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345630.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345631 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345631.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345632 EquipamentAdminCentral º 189 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345632.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345633 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 13:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345633.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345634 EquipamentAdminCentral % 80 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345634.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345635 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345635.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345636 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345636.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345637 EquipamentAdminCentral ºC 11.06 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345637.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345638 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345638.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345639 EquipamentAdminCentral º 278 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345639.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.975+02:00 345640 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 22:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345640.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345601 EquipamentAdminCentral % 73 14/12/2020 15:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345601.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345602 EquipamentAdminCentral mbar 1011 14/12/2020 15:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345602.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345603 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 15:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345603.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345604 EquipamentAdminCentral W/m2 86 14/12/2020 15:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345604.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345605 EquipamentAdminCentral ºC 15.11 14/12/2020 15:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345605.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345606 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 15:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345606.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345607 EquipamentAdminCentral º 279 14/12/2020 15:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345607.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345608 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 15:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345608.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345609 EquipamentAdminCentral % 83 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345609.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345610 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345610.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345611 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345611.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345612 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345612.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345613 EquipamentAdminCentral ºC 14.44 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345613.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345614 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345614.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345615 EquipamentAdminCentral º 73 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345615.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345616 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 18:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345616.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345617 EquipamentAdminCentral % 72 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345617.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345618 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345618.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345619 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345619.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.974+02:00 345620 EquipamentAdminCentral W/m2 172 15/12/2020 12:54:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345620.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345582 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345582.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345583 EquipamentAdminCentral º 286 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345583.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345584 EquipamentAdminCentral Kmh 0 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345584.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345585 EquipamentAdminCentral % 56 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345585.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345586 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345586.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345587 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345587.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345588 EquipamentAdminCentral W/m2 120 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345588.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345589 EquipamentAdminCentral ºC 16.56 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345589.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345590 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345590.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345591 EquipamentAdminCentral º 177 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345591.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345592 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 16:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345592.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345593 EquipamentAdminCentral % 71 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345593.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345594 EquipamentAdminCentral mbar 1011 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345594.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345595 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 14:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345595.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345596 EquipamentAdminCentral W/m2 179 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345596.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345597 EquipamentAdminCentral ºC 14.56 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345597.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345598 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345598.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345599 EquipamentAdminCentral º 330 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345599.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.973+02:00 345600 EquipamentAdminCentral Kmh 1 14/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345600.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345571 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345571.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345572 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345572.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345573 EquipamentAdminCentral ºC 11.56 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345573.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345574 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345574.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345575 EquipamentAdminCentral º 355 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345575.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345576 EquipamentAdminCentral Kmh 4 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345576.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345577 EquipamentAdminCentral % 56 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345577.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345578 EquipamentAdminCentral mbar 1013 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345578.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345579 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345579.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345580 EquipamentAdminCentral W/m2 248 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345580.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.972+02:00 345581 EquipamentAdminCentral ºC 15.94 13/12/2020 14:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345581.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345551 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345551.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345552 EquipamentAdminCentral º 275 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345552.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345553 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345553.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345554 EquipamentAdminCentral % 58 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345554.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345555 EquipamentAdminCentral mbar 1004 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345555.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345556 EquipamentAdminCentral mm 0 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345556.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345557 EquipamentAdminCentral W/m2 12 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345557.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345558 EquipamentAdminCentral ºC 15.61 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345558.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345559 EquipamentAdminCentral 0 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345559.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345560 EquipamentAdminCentral º 355 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345560.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345561 EquipamentAdminCentral Kmh 2 10/12/2020 17:13:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345561.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345562 EquipamentAdminCentral mbar 1011 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345562.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345563 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345563.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345564 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345564.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345565 EquipamentAdminCentral ºC 11.61 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345565.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345566 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345566.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345567 EquipamentAdminCentral º 5 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345567.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345568 EquipamentAdminCentral Kmh 5 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345568.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345569 EquipamentAdminCentral % 62 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345569.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.971+02:00 345570 EquipamentAdminCentral mbar 1011 13/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345570.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345531 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345531.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345532 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345532.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345533 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345533.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345534 EquipamentAdminCentral ºC 12.11 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345534.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345535 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345535.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345536 EquipamentAdminCentral º 109 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345536.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345537 EquipamentAdminCentral Kmh 0 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345537.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345538 EquipamentAdminCentral % 80 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345538.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345539 EquipamentAdminCentral mbar 1019 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345539.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345540 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345540.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345541 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345541.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345542 EquipamentAdminCentral ºC 10.06 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345542.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345543 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345543.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345544 EquipamentAdminCentral º 333 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345544.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345545 EquipamentAdminCentral Kmh 4 17/12/2020 00:54:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345545.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345546 EquipamentAdminCentral % 90 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345546.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345547 EquipamentAdminCentral mbar 1019 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345547.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345548 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345548.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345549 EquipamentAdminCentral W/m2 0 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345549.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.97+02:00 345550 EquipamentAdminCentral ºC 11 20/12/2020 07:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345550.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345511 EquipamentAdminCentral ºC 9.44 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345511.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345512 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345512.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345513 EquipamentAdminCentral º 291 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345513.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345514 EquipamentAdminCentral Kmh 1 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345514.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345515 EquipamentAdminCentral % 57 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345515.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345516 EquipamentAdminCentral mbar 1005 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345516.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345517 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345517.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345518 EquipamentAdminCentral W/m2 422 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345518.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345519 EquipamentAdminCentral ºC 16.83 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345519.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345520 EquipamentAdminCentral 1 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345520.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345521 EquipamentAdminCentral º 290 12/12/2020 13:39:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345521.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345522 EquipamentAdminCentral % 63 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345522.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345523 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345523.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345524 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345524.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345525 EquipamentAdminCentral W/m2 40 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345525.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345526 EquipamentAdminCentral ºC 15.67 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345526.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345527 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345527.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345528 EquipamentAdminCentral º 178 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345528.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345529 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 16:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345529.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.969+02:00 345530 EquipamentAdminCentral % 76 13/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345530.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345492 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345492.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345493 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345493.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345494 EquipamentAdminCentral W/m2 269 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345494.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345495 EquipamentAdminCentral ºC 19.83 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345495.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345496 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345496.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345497 EquipamentAdminCentral º 274 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345497.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345498 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345498.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345499 EquipamentAdminCentral % 47 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345499.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345500 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345500.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345501 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345501.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345502 EquipamentAdminCentral W/m2 11 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345502.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345503 EquipamentAdminCentral ºC 19.22 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345503.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345504 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345504.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345505 EquipamentAdminCentral º 288 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345505.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345506 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345506.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345507 EquipamentAdminCentral % 85 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345507.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345508 EquipamentAdminCentral mbar 1002 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345508.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345509 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345509.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.968+02:00 345510 EquipamentAdminCentral W/m2 0 12/12/2020 02:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345510.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345480 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345480.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345481 EquipamentAdminCentral º 328 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345481.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345482 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345482.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345483 EquipamentAdminCentral % 89 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345483.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345484 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345484.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345485 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345485.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345486 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345486.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345487 EquipamentAdminCentral ºC 8.22 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345487.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345488 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345488.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345489 EquipamentAdminCentral º 328 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345489.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345490 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 04:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345490.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.967+02:00 345491 EquipamentAdminCentral % 59 15/12/2020 15:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345491.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345461 EquipamentAdminCentral % 62 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345461.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345462 EquipamentAdminCentral mbar 1011 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345462.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345463 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345463.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345464 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345464.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345465 EquipamentAdminCentral ºC 11.56 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345465.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345466 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345466.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345467 EquipamentAdminCentral º 5 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345467.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345468 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 00:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345468.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345469 EquipamentAdminCentral % 62 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345469.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345470 EquipamentAdminCentral mbar 1011 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345470.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345471 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345471.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345472 EquipamentAdminCentral W/m2 0 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345472.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345473 EquipamentAdminCentral ºC 11.56 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345473.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345474 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 00:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345474.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345475 EquipamentAdminCentral % 88 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345475.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345476 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345476.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345477 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345477.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345478 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345478.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.966+02:00 345479 EquipamentAdminCentral ºC 8.28 21/12/2020 04:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345479.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345441 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345441.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345442 EquipamentAdminCentral W/m2 53 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345442.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345443 EquipamentAdminCentral ºC 12.56 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345443.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345444 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345444.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345445 EquipamentAdminCentral º 14 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345445.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345446 EquipamentAdminCentral Kmh 1 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345446.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345447 EquipamentAdminCentral % 64 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345447.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345448 EquipamentAdminCentral mbar 1021 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345448.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345449 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345449.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345450 EquipamentAdminCentral W/m2 364 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345450.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345451 EquipamentAdminCentral ºC 16.94 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345451.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345452 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345452.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345453 EquipamentAdminCentral º 311 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345453.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345454 EquipamentAdminCentral Kmh 1 20/12/2020 15:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345454.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345455 EquipamentAdminCentral % 70 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345455.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345456 EquipamentAdminCentral mbar 1022 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345456.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345457 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345457.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345458 EquipamentAdminCentral W/m2 23 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345458.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345459 EquipamentAdminCentral ºC 16 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345459.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.965+02:00 345460 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 16:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345460.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345421 EquipamentAdminCentral º 333 15/12/2020 22:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345421.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345422 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 22:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345422.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345423 EquipamentAdminCentral % 85 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345423.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345424 EquipamentAdminCentral mbar 1016 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345424.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345425 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345425.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345426 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345426.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345427 EquipamentAdminCentral ºC 9.11 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345427.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345428 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345428.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345429 EquipamentAdminCentral º 294 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345429.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345430 EquipamentAdminCentral Kmh 0 16/12/2020 01:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345430.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345431 EquipamentAdminCentral % 81 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345431.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345432 EquipamentAdminCentral mbar 1019 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345432.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345433 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345433.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345434 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345434.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345435 EquipamentAdminCentral ºC 10.06 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345435.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345436 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345436.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345437 EquipamentAdminCentral º 317 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345437.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345438 EquipamentAdminCentral Kmh 4 17/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345438.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345439 EquipamentAdminCentral % 89 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345439.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.964+02:00 345440 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345440.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345401 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345401.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345402 EquipamentAdminCentral W/m2 388 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345402.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345403 EquipamentAdminCentral ºC 19.06 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345403.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345404 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345404.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345405 EquipamentAdminCentral º 360 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345405.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345406 EquipamentAdminCentral Kmh 1 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345406.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345407 EquipamentAdminCentral % 80 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345407.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345408 EquipamentAdminCentral mbar 1016 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345408.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345409 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345409.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345410 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345410.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345411 EquipamentAdminCentral ºC 11.33 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345411.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345412 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345412.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345413 EquipamentAdminCentral º 334 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345413.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345414 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 22:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345414.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345415 EquipamentAdminCentral % 80 15/12/2020 22:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345415.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345416 EquipamentAdminCentral mbar 1016 15/12/2020 22:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345416.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345417 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 22:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345417.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345418 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 22:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345418.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345419 EquipamentAdminCentral ºC 11.28 15/12/2020 22:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345419.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.963+02:00 345420 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 22:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345420.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345381 EquipamentAdminCentral º 355 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345381.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345382 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345382.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345383 EquipamentAdminCentral % 60 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345383.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345384 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345384.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345385 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345385.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345386 EquipamentAdminCentral W/m2 441 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345386.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345387 EquipamentAdminCentral ºC 14.33 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345387.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345388 EquipamentAdminCentral 1 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345388.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345389 EquipamentAdminCentral º 299 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345389.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345390 EquipamentAdminCentral Kmh 3 13/12/2020 12:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345390.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345391 EquipamentAdminCentral % 74 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345391.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345392 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345392.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345393 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345393.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345394 EquipamentAdminCentral W/m2 156 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345394.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345395 EquipamentAdminCentral ºC 11.44 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345395.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345396 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345396.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345397 EquipamentAdminCentral º 314 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345397.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345398 EquipamentAdminCentral Kmh 1 14/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345398.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345399 EquipamentAdminCentral % 66 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345399.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.962+02:00 345400 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 14:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345400.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345361 EquipamentAdminCentral W/m2 0 20/12/2020 03:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345361.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345362 EquipamentAdminCentral ºC 11.5 20/12/2020 03:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345362.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345363 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 03:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345363.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345364 EquipamentAdminCentral º 302 20/12/2020 03:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345364.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345365 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 03:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345365.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345366 EquipamentAdminCentral % 87 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345366.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345367 EquipamentAdminCentral mbar 1019 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345367.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345368 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345368.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345369 EquipamentAdminCentral W/m2 0 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345369.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345370 EquipamentAdminCentral ºC 11.83 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345370.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345371 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345371.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345372 EquipamentAdminCentral º 219 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345372.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345373 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 05:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345373.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345374 EquipamentAdminCentral % 62 13/12/2020 00:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345374.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345375 EquipamentAdminCentral % 60 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345375.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345376 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345376.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345377 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345377.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345378 EquipamentAdminCentral W/m2 462 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345378.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345379 EquipamentAdminCentral ºC 13.78 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345379.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.961+02:00 345380 EquipamentAdminCentral 1 13/12/2020 12:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345380.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345341 EquipamentAdminCentral Kmh 2 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345341.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345342 EquipamentAdminCentral % 74 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345342.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345343 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345343.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345344 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345344.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345345 EquipamentAdminCentral W/m2 167 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345345.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345346 EquipamentAdminCentral ºC 13.11 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345346.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345347 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345347.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345348 EquipamentAdminCentral º 295 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345348.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345349 EquipamentAdminCentral Kmh 3 14/12/2020 12:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345349.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345350 EquipamentAdminCentral % 81 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345350.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345351 EquipamentAdminCentral mbar 1019 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345351.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345352 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345352.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345353 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345353.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345354 EquipamentAdminCentral ºC 10.11 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345354.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345355 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345355.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345356 EquipamentAdminCentral º 315 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345356.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345357 EquipamentAdminCentral Kmh 4 17/12/2020 00:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345357.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345358 EquipamentAdminCentral % 91 20/12/2020 03:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345358.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345359 EquipamentAdminCentral mbar 1019 20/12/2020 03:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345359.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.96+02:00 345360 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 03:34:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345360.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345321 EquipamentAdminCentral W/m2 165 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345321.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345322 EquipamentAdminCentral ºC 15.17 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345322.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345323 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345323.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345324 EquipamentAdminCentral º 242 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345324.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345325 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345325.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345326 EquipamentAdminCentral % 83 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345326.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345327 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345327.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345328 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345328.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345329 EquipamentAdminCentral W/m2 257 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345329.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345330 EquipamentAdminCentral ºC 14.22 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345330.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345331 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345331.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345332 EquipamentAdminCentral º 258 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345332.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345333 EquipamentAdminCentral Kmh 2 15/12/2020 10:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345333.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345334 EquipamentAdminCentral % 82 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345334.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345335 EquipamentAdminCentral mbar 1014 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345335.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345336 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345336.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345337 EquipamentAdminCentral W/m2 276 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345337.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345338 EquipamentAdminCentral ºC 14.56 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345338.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345339 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345339.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.959+02:00 345340 EquipamentAdminCentral º 291 15/12/2020 10:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345340.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345301 EquipamentAdminCentral Kmh 2 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345301.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345302 EquipamentAdminCentral % 86 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345302.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345303 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345303.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345304 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345304.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345305 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345305.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345306 EquipamentAdminCentral ºC 9.44 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345306.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345307 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345307.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345308 EquipamentAdminCentral º 320 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345308.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345309 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 01:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345309.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345310 EquipamentAdminCentral % 86 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345310.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345311 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345311.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345312 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345312.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345313 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345313.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345314 EquipamentAdminCentral ºC 9.22 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345314.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345315 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345315.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345316 EquipamentAdminCentral º 296 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345316.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345317 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 02:04:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345317.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345318 EquipamentAdminCentral % 73 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345318.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345319 EquipamentAdminCentral mbar 1011 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345319.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.958+02:00 345320 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345320.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345284 EquipamentAdminCentral º 302 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345284.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345285 EquipamentAdminCentral Kmh 0 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345285.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345286 EquipamentAdminCentral % 86 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345286.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345287 EquipamentAdminCentral mbar 1020 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345287.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345288 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345288.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345289 EquipamentAdminCentral W/m2 56 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345289.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345290 EquipamentAdminCentral ºC 11.94 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345290.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345291 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345291.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345292 EquipamentAdminCentral º 343 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345292.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345293 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 09:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345293.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345294 EquipamentAdminCentral % 61 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345294.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345295 EquipamentAdminCentral mbar 1011 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345295.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345296 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345296.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345297 EquipamentAdminCentral W/m2 0 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345297.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345298 EquipamentAdminCentral ºC 11.67 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345298.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345299 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345299.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.957+02:00 345300 EquipamentAdminCentral º 327 12/12/2020 23:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345300.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345262 EquipamentAdminCentral % 84 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345262.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345263 EquipamentAdminCentral mbar 1016 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345263.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345264 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345264.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345265 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345265.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345266 EquipamentAdminCentral ºC 9.56 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345266.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345267 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345267.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345268 EquipamentAdminCentral º 324 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345268.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345269 EquipamentAdminCentral Kmh 0 16/12/2020 00:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345269.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345270 EquipamentAdminCentral % 83 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345270.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345271 EquipamentAdminCentral mbar 1018 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345271.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345272 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345272.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345273 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345273.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345274 EquipamentAdminCentral ºC 10.67 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345274.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345275 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345275.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345276 EquipamentAdminCentral º 322 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345276.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345277 EquipamentAdminCentral Kmh 2 16/12/2020 21:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345277.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345278 EquipamentAdminCentral % 84 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345278.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345279 EquipamentAdminCentral mbar 1019 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345279.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345280 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345280.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345281 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345281.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345282 EquipamentAdminCentral ºC 10 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345282.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.956+02:00 345283 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 22:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345283.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345245 EquipamentAdminCentral % 79 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345245.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345246 EquipamentAdminCentral mbar 1016 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345246.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345247 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345247.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345248 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345248.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345249 EquipamentAdminCentral ºC 11.61 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345249.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345250 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345250.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345251 EquipamentAdminCentral º 334 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345251.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345252 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 22:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345252.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345253 EquipamentAdminCentral % 50 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345253.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345254 EquipamentAdminCentral mbar 1006 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345254.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345255 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345255.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345256 EquipamentAdminCentral W/m2 116 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345256.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345257 EquipamentAdminCentral ºC 18.39 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345257.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345258 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345258.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345259 EquipamentAdminCentral º 288 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345259.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345260 EquipamentAdminCentral Kmh 1 12/12/2020 16:14:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345260.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.955+02:00 345261 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 23:34:04 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345261.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345227 EquipamentAdminCentral º 321 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345227.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345228 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345228.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345229 EquipamentAdminCentral % 80 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345229.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345230 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345230.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345231 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345231.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345232 EquipamentAdminCentral W/m2 19 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345232.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345233 EquipamentAdminCentral ºC 8.83 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345233.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345234 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345234.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345235 EquipamentAdminCentral º 306 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345235.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345236 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345236.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345237 EquipamentAdminCentral % 89 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345237.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345238 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345238.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345239 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345239.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345240 EquipamentAdminCentral W/m2 7 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345240.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345241 EquipamentAdminCentral ºC 11.56 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345241.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345242 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345242.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345243 EquipamentAdminCentral º 317 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345243.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.954+02:00 345244 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 08:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345244.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345208 EquipamentAdminCentral W/m2 0 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345208.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345209 EquipamentAdminCentral ºC 12.39 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345209.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345210 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345210.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345211 EquipamentAdminCentral º 305 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345211.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345212 EquipamentAdminCentral Kmh 8 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345212.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345213 EquipamentAdminCentral % 64 13/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345213.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345214 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345214.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345215 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 11:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345215.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345216 EquipamentAdminCentral W/m2 408 13/12/2020 11:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345216.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345217 EquipamentAdminCentral ºC 12.39 13/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345217.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345218 EquipamentAdminCentral 1 13/12/2020 11:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345218.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345219 EquipamentAdminCentral º 284 13/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345219.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345220 EquipamentAdminCentral Kmh 5 13/12/2020 11:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345220.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345221 EquipamentAdminCentral % 61 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345221.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345222 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345222.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345223 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345223.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345224 EquipamentAdminCentral W/m2 413 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345224.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345225 EquipamentAdminCentral ºC 13.5 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345225.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.953+02:00 345226 EquipamentAdminCentral 1 13/12/2020 12:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345226.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345188 EquipamentAdminCentral Kmh 1 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345188.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345189 EquipamentAdminCentral % 56 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345189.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345190 EquipamentAdminCentral mbar 1013 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345190.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345191 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345191.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345192 EquipamentAdminCentral W/m2 137 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345192.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345193 EquipamentAdminCentral ºC 16 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345193.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345194 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345194.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345195 EquipamentAdminCentral º 288 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345195.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345196 EquipamentAdminCentral Kmh 0 13/12/2020 15:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345196.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345197 EquipamentAdminCentral % 92 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345197.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345198 EquipamentAdminCentral mbar 1020 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345198.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345199 EquipamentAdminCentral mm 0.2 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345199.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345200 EquipamentAdminCentral W/m2 0 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345200.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345201 EquipamentAdminCentral ºC 10.89 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345201.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345202 EquipamentAdminCentral 0 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345202.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345203 EquipamentAdminCentral º 315 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345203.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345204 EquipamentAdminCentral Kmh 0 19/12/2020 23:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345204.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345205 EquipamentAdminCentral % 56 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345205.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345206 EquipamentAdminCentral mbar 1010 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345206.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.952+02:00 345207 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 21:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345207.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345168 EquipamentAdminCentral W/m2 406 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345168.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345169 EquipamentAdminCentral ºC 18.33 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345169.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345170 EquipamentAdminCentral 1 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345170.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345171 EquipamentAdminCentral º 234 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345171.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345172 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345172.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345173 EquipamentAdminCentral % 72 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345173.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345174 EquipamentAdminCentral mbar 1001 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345174.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345175 EquipamentAdminCentral mm 1 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345175.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345176 EquipamentAdminCentral W/m2 7 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345176.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345177 EquipamentAdminCentral ºC 16 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345177.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345178 EquipamentAdminCentral 0 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345178.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345179 EquipamentAdminCentral º 200 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345179.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345180 EquipamentAdminCentral Kmh 1 11/12/2020 17:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345180.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345181 EquipamentAdminCentral % 56 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345181.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345182 EquipamentAdminCentral mbar 1013 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345182.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345183 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345183.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345184 EquipamentAdminCentral W/m2 211 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345184.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345185 EquipamentAdminCentral ºC 16.17 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345185.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345186 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345186.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.951+02:00 345187 EquipamentAdminCentral º 288 13/12/2020 14:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345187.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345147 EquipamentAdminCentral º 295 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345147.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345148 EquipamentAdminCentral Kmh 0 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345148.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345149 EquipamentAdminCentral % 75 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345149.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345150 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345150.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345151 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345151.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345152 EquipamentAdminCentral W/m2 111 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345152.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345153 EquipamentAdminCentral ºC 11.72 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345153.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345154 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345154.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345155 EquipamentAdminCentral º 296 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345155.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345156 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 11:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345156.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345157 EquipamentAdminCentral % 88 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345157.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345158 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345158.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345159 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345159.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345160 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345160.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345161 EquipamentAdminCentral ºC 8.61 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345161.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345162 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345162.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345163 EquipamentAdminCentral º 328 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345163.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345164 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 03:44:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345164.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345165 EquipamentAdminCentral % 73 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345165.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345166 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345166.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.95+02:00 345167 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 12:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345167.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345128 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 06:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345128.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345129 EquipamentAdminCentral ºC 10.33 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345129.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345130 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345130.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345131 EquipamentAdminCentral º 329 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345131.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345132 EquipamentAdminCentral Kmh 5 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345132.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345133 EquipamentAdminCentral % 74 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345133.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345134 EquipamentAdminCentral mbar 1021 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345134.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345135 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345135.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345136 EquipamentAdminCentral W/m2 0 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345136.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345137 EquipamentAdminCentral ºC 10.67 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345137.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345138 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345138.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345139 EquipamentAdminCentral º 293 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345139.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345140 EquipamentAdminCentral Kmh 6 17/12/2020 08:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345140.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345141 EquipamentAdminCentral % 71 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345141.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345142 EquipamentAdminCentral mbar 1021 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345142.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345143 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345143.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345144 EquipamentAdminCentral W/m2 47 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345144.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345145 EquipamentAdminCentral ºC 15.94 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345145.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.949+02:00 345146 EquipamentAdminCentral 0 17/12/2020 14:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345146.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345111 EquipamentAdminCentral mm 0 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345111.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345112 EquipamentAdminCentral W/m2 11 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345112.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345113 EquipamentAdminCentral ºC 11.06 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345113.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345114 EquipamentAdminCentral 0 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345114.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345115 EquipamentAdminCentral º 269 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345115.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345116 EquipamentAdminCentral Kmh 0 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345116.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345117 EquipamentAdminCentral % 54 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345117.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345118 EquipamentAdminCentral mbar 1005 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345118.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345119 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345119.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345120 EquipamentAdminCentral W/m2 387 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345120.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345121 EquipamentAdminCentral ºC 17.5 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345121.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345122 EquipamentAdminCentral 1 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345122.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345123 EquipamentAdminCentral º 326 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345123.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345124 EquipamentAdminCentral Kmh 7 12/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345124.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345125 EquipamentAdminCentral % 75 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345125.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345126 EquipamentAdminCentral mbar 1020 17/12/2020 06:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345126.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.948+02:00 345127 EquipamentAdminCentral mm 0 17/12/2020 06:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345127.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345091 EquipamentAdminCentral º 185 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345091.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345092 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345092.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345093 EquipamentAdminCentral % 80 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345093.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345094 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345094.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345095 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345095.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345096 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345096.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345097 EquipamentAdminCentral ºC 14.67 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345097.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345098 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345098.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345099 EquipamentAdminCentral º 216 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345099.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345100 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 17:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345100.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345101 EquipamentAdminCentral % 62 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345101.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345102 EquipamentAdminCentral mbar 1014 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345102.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345103 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345103.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345104 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345104.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345105 EquipamentAdminCentral ºC 15.28 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345105.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345106 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345106.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345107 EquipamentAdminCentral º 311 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345107.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345108 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 18:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345108.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345109 EquipamentAdminCentral % 89 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345109.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.947+02:00 345110 EquipamentAdminCentral mbar 1020 20/12/2020 08:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345110.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345077 EquipamentAdminCentral % 83 16/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345077.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345078 EquipamentAdminCentral mbar 1018 16/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345078.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345079 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 20:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345079.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345080 EquipamentAdminCentral W/m2 0 16/12/2020 20:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345080.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345081 EquipamentAdminCentral ºC 11.11 16/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345081.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345082 EquipamentAdminCentral 0 16/12/2020 20:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345082.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345083 EquipamentAdminCentral º 299 16/12/2020 20:54:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345083.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345084 EquipamentAdminCentral Kmh 0 16/12/2020 20:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345084.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345085 EquipamentAdminCentral % 81 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345085.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345086 EquipamentAdminCentral mbar 1011 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345086.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345087 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345087.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345088 EquipamentAdminCentral W/m2 7 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345088.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345089 EquipamentAdminCentral ºC 14.94 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345089.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.946+02:00 345090 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 17:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345090.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345061 EquipamentAdminCentral % 61 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345061.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345062 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345062.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345063 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345063.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345064 EquipamentAdminCentral W/m2 77 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345064.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345065 EquipamentAdminCentral ºC 19.61 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345065.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345066 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345066.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345067 EquipamentAdminCentral º 265 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345067.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345068 EquipamentAdminCentral Kmh 1 15/12/2020 15:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345068.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345069 EquipamentAdminCentral % 64 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345069.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345070 EquipamentAdminCentral mbar 1005 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345070.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345071 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345071.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345072 EquipamentAdminCentral W/m2 338 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345072.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345073 EquipamentAdminCentral ºC 14.39 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345073.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345074 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345074.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345075 EquipamentAdminCentral º 306 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345075.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.945+02:00 345076 EquipamentAdminCentral Kmh 3 12/12/2020 10:43:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345076.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345041 EquipamentAdminCentral ºC 9.56 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345041.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345042 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345042.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345043 EquipamentAdminCentral º 360 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345043.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345044 EquipamentAdminCentral Kmh 0 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345044.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345045 EquipamentAdminCentral % 70 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345045.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345046 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345046.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345047 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345047.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345048 EquipamentAdminCentral W/m2 316 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345048.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345049 EquipamentAdminCentral ºC 10 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345049.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345050 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345050.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345051 EquipamentAdminCentral º 325 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345051.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345052 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 10:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345052.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345053 EquipamentAdminCentral % 81 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345053.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345054 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345054.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345055 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345055.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345056 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345056.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345057 EquipamentAdminCentral ºC 8.78 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345057.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345058 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345058.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345059 EquipamentAdminCentral º 305 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345059.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.944+02:00 345060 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 06:14:09 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345060.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345021 EquipamentAdminCentral % 51 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345021.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345022 EquipamentAdminCentral mbar 1007 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345022.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345023 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345023.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345024 EquipamentAdminCentral W/m2 0 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345024.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345025 EquipamentAdminCentral ºC 14.89 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345025.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345026 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345026.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345027 EquipamentAdminCentral º 304 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345027.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345028 EquipamentAdminCentral Kmh 0 12/12/2020 18:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345028.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345029 EquipamentAdminCentral % 76 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345029.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345030 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345030.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345031 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345031.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345032 EquipamentAdminCentral W/m2 95 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345032.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345033 EquipamentAdminCentral ºC 7.72 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345033.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345034 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345034.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345035 EquipamentAdminCentral º 307 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345035.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345036 EquipamentAdminCentral Kmh 2 13/12/2020 09:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345036.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345037 EquipamentAdminCentral % 72 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345037.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345038 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345038.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345039 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345039.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.943+02:00 345040 EquipamentAdminCentral W/m2 278 13/12/2020 10:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345040.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345001 EquipamentAdminCentral ºC 9 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345001.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345002 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345002.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345003 EquipamentAdminCentral º 315 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345003.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345004 EquipamentAdminCentral Kmh 2 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345004.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345005 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345005.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345006 EquipamentAdminCentral % 81 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345006.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345007 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345007.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345008 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345008.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345009 EquipamentAdminCentral ºC 14.56 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345009.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345010 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345010.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345011 EquipamentAdminCentral º 227 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345011.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345012 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 17:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345012.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345013 EquipamentAdminCentral % 75 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345013.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345014 EquipamentAdminCentral mbar 1018 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345014.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345015 EquipamentAdminCentral mm 0.2 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345015.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345016 EquipamentAdminCentral W/m2 77 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345016.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345017 EquipamentAdminCentral ºC 16.56 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345017.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345018 EquipamentAdminCentral 0 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345018.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345019 EquipamentAdminCentral º 211 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345019.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.942+02:00 345020 EquipamentAdminCentral Kmh 0 19/12/2020 15:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345020.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344981 EquipamentAdminCentral % 87 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344981.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344982 EquipamentAdminCentral mbar 1003 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344982.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344983 EquipamentAdminCentral mm 1 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344983.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344984 EquipamentAdminCentral W/m2 174 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344984.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344985 EquipamentAdminCentral ºC 10.67 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344985.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344986 EquipamentAdminCentral 0 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344986.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344987 EquipamentAdminCentral º 246 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344987.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344988 EquipamentAdminCentral Kmh 2 11/12/2020 11:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344988.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344989 EquipamentAdminCentral % 65 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344989.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344990 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344990.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344991 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344991.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344992 EquipamentAdminCentral W/m2 392 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344992.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344993 EquipamentAdminCentral ºC 12.11 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344993.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344994 EquipamentAdminCentral 1 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344994.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344995 EquipamentAdminCentral º 337 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344995.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344996 EquipamentAdminCentral Kmh 5 13/12/2020 11:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344996.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344997 EquipamentAdminCentral % 79 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344997.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344998 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344998.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 344999 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344999.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.941+02:00 345000 EquipamentAdminCentral W/m2 5 14/12/2020 08:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/345000.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344961 EquipamentAdminCentral ºC 14.61 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344961.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344962 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344962.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344963 EquipamentAdminCentral º 22 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344963.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344964 EquipamentAdminCentral Kmh 6 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344964.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344965 EquipamentAdminCentral % 54 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344965.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344966 EquipamentAdminCentral mbar 1016 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344966.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344967 EquipamentAdminCentral mm 0 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344967.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344968 EquipamentAdminCentral W/m2 376 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344968.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344969 EquipamentAdminCentral ºC 18.44 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344969.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344970 EquipamentAdminCentral 1 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344970.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344971 EquipamentAdminCentral º 173 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344971.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344972 EquipamentAdminCentral Kmh 5 16/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344972.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344973 EquipamentAdminCentral % 88 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344973.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344974 EquipamentAdminCentral mbar 1026 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344974.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344975 EquipamentAdminCentral mm 0 21/12/2020 03:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344975.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344976 EquipamentAdminCentral W/m2 0 21/12/2020 03:34:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344976.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344977 EquipamentAdminCentral ºC 8.61 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344977.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344978 EquipamentAdminCentral 0 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344978.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344979 EquipamentAdminCentral º 328 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344979.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.94+02:00 344980 EquipamentAdminCentral Kmh 0 21/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344980.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344941 EquipamentAdminCentral % 70 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344941.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344942 EquipamentAdminCentral mbar 1003 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344942.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344943 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344943.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344944 EquipamentAdminCentral W/m2 49 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344944.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344945 EquipamentAdminCentral ºC 12.33 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344945.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344946 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344946.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344947 EquipamentAdminCentral º 32 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344947.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344948 EquipamentAdminCentral Kmh 2 12/12/2020 08:43:52 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344948.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344949 EquipamentAdminCentral % 90 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344949.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344950 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344950.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344951 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344951.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344952 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344952.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344953 EquipamentAdminCentral ºC 11.28 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344953.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344954 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344954.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344955 EquipamentAdminCentral º 281 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344955.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344956 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 05:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344956.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344957 EquipamentAdminCentral % 63 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344957.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344958 EquipamentAdminCentral mbar 1005 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344958.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344959 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344959.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.939+02:00 344960 EquipamentAdminCentral W/m2 364 12/12/2020 10:58:58 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344960.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344921 EquipamentAdminCentral ºC 14.89 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344921.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344922 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344922.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344923 EquipamentAdminCentral º 304 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344923.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344924 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344924.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344925 EquipamentAdminCentral % 65 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344925.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344926 EquipamentAdminCentral mbar 1014 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344926.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344927 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344927.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344928 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344928.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344929 EquipamentAdminCentral ºC 14.56 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344929.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344930 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344930.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344931 EquipamentAdminCentral º 304 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344931.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344932 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 19:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344932.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344933 EquipamentAdminCentral % 71 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344933.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344934 EquipamentAdminCentral mbar 1003 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344934.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344935 EquipamentAdminCentral mm 0 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344935.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344936 EquipamentAdminCentral W/m2 28 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344936.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344937 EquipamentAdminCentral ºC 12.17 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344937.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344938 EquipamentAdminCentral 0 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344938.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344939 EquipamentAdminCentral º 355 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344939.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.938+02:00 344940 EquipamentAdminCentral Kmh 5 12/12/2020 08:33:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344940.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344905 EquipamentAdminCentral ºC 8.33 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344905.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344906 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344906.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344907 EquipamentAdminCentral º 291 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344907.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344908 EquipamentAdminCentral Kmh 1 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344908.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344909 EquipamentAdminCentral % 83 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344909.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344910 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344910.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344911 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344911.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344912 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344912.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344913 EquipamentAdminCentral ºC 8.39 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344913.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344914 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344914.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344915 EquipamentAdminCentral º 290 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344915.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344916 EquipamentAdminCentral Kmh 1 14/12/2020 04:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344916.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344917 EquipamentAdminCentral % 64 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344917.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344918 EquipamentAdminCentral mbar 1014 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344918.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344919 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344919.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.937+02:00 344920 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 19:04:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344920.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344888 EquipamentAdminCentral W/m2 67 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344888.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344889 EquipamentAdminCentral ºC 7.78 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344889.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344890 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344890.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344891 EquipamentAdminCentral º 277 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344891.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344892 EquipamentAdminCentral Kmh 1 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344892.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344893 EquipamentAdminCentral % 85 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344893.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344894 EquipamentAdminCentral mbar 1013 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344894.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344895 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344895.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344896 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344896.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344897 EquipamentAdminCentral ºC 8 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344897.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344898 EquipamentAdminCentral 0 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344898.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344899 EquipamentAdminCentral º 288 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344899.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344900 EquipamentAdminCentral Kmh 0 14/12/2020 03:34:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344900.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344901 EquipamentAdminCentral mbar 1012 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344901.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344902 EquipamentAdminCentral % 84 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344902.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344903 EquipamentAdminCentral mm 0 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344903.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.936+02:00 344904 EquipamentAdminCentral W/m2 0 14/12/2020 04:44:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344904.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344870 EquipamentAdminCentral mbar 1018 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344870.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344871 EquipamentAdminCentral mm 0.2 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344871.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344872 EquipamentAdminCentral W/m2 339 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344872.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344873 EquipamentAdminCentral ºC 18.22 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344873.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344874 EquipamentAdminCentral 1 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344874.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344875 EquipamentAdminCentral º 211 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344875.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344876 EquipamentAdminCentral Kmh 4 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344876.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344877 EquipamentAdminCentral % 69 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344877.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344878 EquipamentAdminCentral mbar 1018 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344878.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344879 EquipamentAdminCentral mm 0.2 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344879.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344880 EquipamentAdminCentral W/m2 114 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344880.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344881 EquipamentAdminCentral ºC 17.72 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344881.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344882 EquipamentAdminCentral 0 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344882.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344883 EquipamentAdminCentral º 213 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344883.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344884 EquipamentAdminCentral Kmh 2 19/12/2020 15:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344884.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344885 EquipamentAdminCentral % 76 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344885.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344886 EquipamentAdminCentral mbar 1014 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344886.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.935+02:00 344887 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 08:54:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344887.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344851 EquipamentAdminCentral º 331 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344851.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344852 EquipamentAdminCentral Kmh 3 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344852.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344853 EquipamentAdminCentral % 74 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344853.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344854 EquipamentAdminCentral mbar 1013 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344854.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344855 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344855.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344856 EquipamentAdminCentral W/m2 422 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344856.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344857 EquipamentAdminCentral ºC 18 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344857.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344858 EquipamentAdminCentral 1 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344858.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344859 EquipamentAdminCentral º 247 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344859.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344860 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 12:04:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344860.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344861 EquipamentAdminCentral % 65 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344861.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344862 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344862.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344863 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344863.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344864 EquipamentAdminCentral W/m2 107 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344864.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344865 EquipamentAdminCentral ºC 19.17 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344865.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344866 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344866.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344867 EquipamentAdminCentral º 311 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344867.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344868 EquipamentAdminCentral Kmh 2 15/12/2020 14:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344868.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.934+02:00 344869 EquipamentAdminCentral % 68 19/12/2020 14:14:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344869.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344831 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344831.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344832 EquipamentAdminCentral % 89 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344832.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344833 EquipamentAdminCentral ºC 11.61 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344833.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344834 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344834.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344835 EquipamentAdminCentral º 291 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344835.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344836 EquipamentAdminCentral Kmh 2 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344836.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344837 EquipamentAdminCentral % 83 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344837.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344838 EquipamentAdminCentral mbar 1006 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344838.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344839 EquipamentAdminCentral mm 0 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344839.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344840 EquipamentAdminCentral W/m2 0 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344840.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344841 EquipamentAdminCentral ºC 7.89 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344841.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344842 EquipamentAdminCentral 0 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344842.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344843 EquipamentAdminCentral º 302 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344843.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344844 EquipamentAdminCentral Kmh 2 11/12/2020 05:03:51 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344844.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344845 EquipamentAdminCentral % 71 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344845.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344846 EquipamentAdminCentral mbar 1015 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344846.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344847 EquipamentAdminCentral mm 0 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344847.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344848 EquipamentAdminCentral W/m2 295 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344848.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344849 EquipamentAdminCentral ºC 9.78 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344849.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.933+02:00 344850 EquipamentAdminCentral 0 13/12/2020 10:24:02 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344850.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344811 EquipamentAdminCentral % 95 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344811.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344812 EquipamentAdminCentral mbar 1019 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344812.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344813 EquipamentAdminCentral mm 0 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344813.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344814 EquipamentAdminCentral W/m2 0 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344814.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344815 EquipamentAdminCentral ºC 11.17 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344815.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344816 EquipamentAdminCentral 0 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344816.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344817 EquipamentAdminCentral º 344 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344817.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344818 EquipamentAdminCentral Kmh 0 19/12/2020 06:34:08 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344818.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344819 EquipamentAdminCentral º 338 19/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344819.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344820 EquipamentAdminCentral Kmh 1 19/12/2020 07:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344820.xml 3335 Humitat relativa HR Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344821 EquipamentAdminCentral % 90 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344821.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344822 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344822.xml 3335 Precipitació PPT Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344823 EquipamentAdminCentral mm 0 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344823.xml 3335 Radiació solar global RS Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344824 EquipamentAdminCentral W/m2 0 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344824.xml 3335 Temperatura T Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344825 EquipamentAdminCentral ºC 11.33 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344825.xml 3335 Índex ultraviolat UVI Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344826 EquipamentAdminCentral 0 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344826.xml 3335 Direcció del vent a 6m DV6 Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344827 EquipamentAdminCentral º 310 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344827.xml 3335 Vent V Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344828 EquipamentAdminCentral Kmh 0 15/12/2020 05:24:01 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344828.xml 3335 Pressió atmosfèrica P Casa consistorial - Edifici principal Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2021-10-24T00:15:06.932+02:00 344829 EquipamentAdminCentral mbar 1012 15/12/2020 08:04:03 https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/estacions_meteorologiques_aju_2020/344829.xml