936858000 Jornades i seminaris: Esdeveniment IND+I Club 3025635 08980 Joan XXIII 02 1 0520701 0014 2021-10-28 Confirmat 11488 Esdeveniment IND+I Club SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.352+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-28 ajuntament@santfeliu.cat Esdeveniment IND+I Club https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/1.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 2a Trobada Local de Jocs Populars, 3r de Primària. 3025968 08980 Mataró BX 5 0127801 0002 2022-03-03 Confirmat 6091 2a Trobada Local de Jocs Populars, 3r de Primària. SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.351+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-03-03 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/5.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 1a Trobada Local de Jocs Populars, 3r de Primària. 3025962 08980 Mataró BX 4 0127801 0002 2022-03-02 Confirmat 6091 1a Trobada Local de Jocs Populars, 3r de Primària. SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.351+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-03-02 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/4.xml 936858000 Estadi Municipal d'Atletisme Activitats Esportives: 2a Trobada Local d'Atletisme, 6è de Primària. 3025961 08980 Mataró BX 3 0127801 0008 2021-11-11 Confirmat 3012 2a Trobada Local d'Atletisme, 6è de Primària. SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0008 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.351+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2021-11-11 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/3.xml 936858000 Estadi Municipal d'Atletisme Activitats Esportives: 1a Trobada Local d'Atletisme, 6è de Primària. 3025959 08980 Mataró BX 2 0127801 0008 2021-11-04 Confirmat 3012 1a Trobada Local d'Atletisme, 6è de Primària. SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0008 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.351+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2021-11-04 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/2.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 2a Trobada Local de Jocs Cooperatius, 1r Primària 3025973 08980 Mataró BX 9 0127801 0002 2022-05-19 Confirmat 6091 2a Trobada Local de Jocs Cooperatius, 1r Primària SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.35+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-05-19 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/9.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 2a Trobada Local Lúdica d'Educació Infantil, P5 3025970 08980 Mataró BX 7 0127801 0002 2022-04-28 Confirmat 6091 2a Trobada Local Lúdica d'Educació Infantil, P5 SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.35+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-04-28 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/7.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 1a Trobada Local de Jocs Cooperatius, 1r Primària 3025972 08980 Mataró BX 8 0127801 0002 2022-05-18 Confirmat 6091 1a Trobada Local de Jocs Cooperatius, 1r Primària SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.35+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-05-18 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/8.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 1a Trobada Local Lúdica d'Educació Infantil, P5 3025969 08980 Mataró BX 6 0127801 0002 2022-04-26 Confirmat 6091 1a Trobada Local Lúdica d'Educació Infantil, P5 SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.35+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-04-26 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/6.xml 936858000 Biblioteca M. Roig - Sala Joana Raspall 02 Activitats Literàries: LABORATORIS DE LLETRES I IMATGES: El joc de les faules. Biblioteca 3027261 08980 Verge de Montserrat BX 14 0520701 0003 2021-10-30 Confirmat 3370 LABORATORIS DE LLETRES I IMATGES: El joc de les faules. Biblioteca SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Verge de Montserrat 0003 BX 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.349+02:00 Activitats Literàries 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-30 ajuntament@santfeliu.cat Places limitades. Amb inscripció prèvia per telèfon o presencialment a la BMR. Activitat a càrrec de la Natàlia Martínez. Us proposo que fem un laboratori que he dissenyat aquest any sobre les faules, on descobrim les faules de Jean de la Fontaine i juguem amb els animals i l'estructura de joc d'Il gioco delle favole d'Enzo Mari. https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/14.xml 936858000 Biblioteca M. Roig - Sala Joana Raspall 02 Activitats Literàries: Club de Lectura. Llibre a comentar: "Secundaris" de Núria Cadenes. Biblioteca 3027260 08980 Verge de Montserrat BX 13 0520701 0003 2021-10-27 Confirmat 3370 Club de Lectura. Llibre a comentar: "Secundaris" de Núria Cadenes. Biblioteca SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Verge de Montserrat 0003 BX 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.349+02:00 Activitats Literàries 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-27 ajuntament@santfeliu.cat Places limitades. Amb inscripció prèvia per telèfon o presencialment a la BMR. https://www.nuriacadenes.cat/secundaris/ NÚRIA CADENES VINDRÀ A LA BMR EL DIJOUS 18 DE NOVEMBRE= BIBLIOEXTRARADI https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/13.xml 936858000 Biblioteca M. Roig - Sala Joana Raspall 02 Activitats Literàries: TERTÚLIES DE CIÈNCIES "La química a través de la història. Dels quatre elements fins l'actualitat". Biblioteca 3027259 08980 Verge de Montserrat BX 12 0520701 0003 2021-10-26 Confirmat 3370 TERTÚLIES DE CIÈNCIES "La química a través de la història. Dels quatre elements fins l'actualitat". Biblioteca SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Verge de Montserrat 0003 BX 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.349+02:00 Activitats Literàries 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-26 ajuntament@santfeliu.cat Activitat oberta a tothom. A càrrec de l'Anna Cardenal. Places limitades. Amb inscripció prèvia per telèfon o presencialment a la BMR. https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/12.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 2a Trobada Local de Jocs Alternatius, 4t Primària 3025975 08980 Mataró BX 11 0127801 0002 2022-06-02 Confirmat 6091 2a Trobada Local de Jocs Alternatius, 4t Primària SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.349+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-06-02 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/11.xml 936858000 Camp de Futbol Municipal Les Grases Activitats Esportives: 1a Trobada Local de Jocs Alternatius, 4t Primària 3025974 08980 Mataró BX 10 0127801 0002 2022-06-01 Confirmat 6091 1a Trobada Local de Jocs Alternatius, 4t Primària SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Mataró 0002 BX 4582524.90195344 420054.42890311725 2021-10-24T00:06:11.349+02:00 Activitats Esportives 0103000020E7640000010000009F000000856C5B8DD1A419411A61F883FA7A51411BFD444ECFA41941E2446EA1FA7A5141A050BCE7CCA41941D68D98BBFA7A5141901D935ECAA41941B0B442D2FA7A5141AB9EE0B7C7A4194151393FE5FA7A51411D5AF7F8C4A41941EBFD67F4FA7A5141CE725A27C2A41941A9939EFFFA7A5141DA96B248BFA419419D77CC06FB7A5141BAA3C262BCA419412C40E309FB7A514107155C7BB9A41941BFB9DC08FB7A514172565398B6A4194166F3BA03FB7A5141AE0F74BFB3A41941973A88FAFA7A51419E8175F6B0A419418D0657EDFA7A51414A1B53134FA419417D45D2BF087B514107973D4CD8A41941B24A06150C7B5141DD27E9EFFCA4194164967930067B51416A0FF5CD04A51941E603841B057B514107D6D1FE0EA51941B7A6CE63057B51415210FAEF21A5194136AD14B7027B5141C5E9CBE81AA5194112F2C566027B5141B4158CFE7DA51941A14EF5C0F97A51418FFF9F9684A51941506522FEF97A51412156963E9BA51941DF25888CFA7A51412D6DC46FB3A519410CD79724FB7A5141D4C5ADEBB9A51941EAE04B4DFB7A5141F41E9767C0A51941154D1076FB7A514136BCF8CBDCA519410847DC0AFC7A514101595A30F9A51941AEDE979FFC7A5141D503DC0FE0A51941BDF6D4C6057B5141D361FA664BA619413BF65AF0067B5141C583724E46A619411C4CDC75087B5141F3A75DBD27A6194120372E5B137B514188B67F3B15A6194149B6BC6A197B5141C4464C3112A61941D09783B61A7B5141E75EF0F50EA61941DDA0D1D01B7B51417CE98D0B04A61941FF40F9891F7B5141D4FD5C0303A61941AF2FCA941F7B5141462426F8FDA519410691F73E217B5141AE8A211FF7A51941C9052396237B5141FD510443F3A519418AED681C257B51410690E6BBEDA51941E162C3D8267B514177CD32C5E5A51941D5F29A94297B51412A2A1D13DDA519414E786EA22C7B5141BB66273EDBA51941CB45DFAF2D7B5141D351010CDAA51941A02029942E7B5141B41E0F64CBA51941D099D5702E7B5141C12425699DA51941A7D7FBEE2D7B514121E1D9886DA519418A1520522D7B514102BDAA2257A51941CC2B138D347B5141C5B642AD2EA5194168401E52347B5141F9DA84562EA51941FBAD9DF6347B51413FE29E4B25A51941A150ACFB347B5141BB4E927405A51941ED585918357B5141D421EE2EDFA41941BC527B48357B514153A5779BBAA419411F577687357B514175CA1A0C9CA419412C31C7D4357B5141B28CDF2C80A419413B8F8634367B5141D30B4BE958A41941DD60C9D4367B514137100C3459A41941B82615E4367B514149CB8DC949A4194186CD1B2D377B5141E0197C463DA419414BACAF6D377B51417396914636A41941F4491795377B514174BE5EC12AA4194142D3F1D5377B5141A94BE7571CA41941D56D7731387B514119EB250CEEA3194137FC4D72397B51416E54E655C7A31941AD8903B33A7B5141524657E7A0A319415535BD413C7B5141A6B73F377AA3194186BE45E83D7B51410812D9A45BA319412BCD9A4B3F7B5141CDF62D862EA31941E827E687417B514139EEDB2113A31941CBA126E5427B5141BD185D0BF6A21941EDB92950447B51411BE6788FEAA2194162A069DD447B514196C987E6DBA21941526ACAA2457B5141AF0D4FB2D9A21941F4639BBD457B5141CC2B79B8C6A21941E48A85A4467B514125E46F8A9FA219412BB8A78C487B514136954A8277A219411DDC468C4A7B5141DF51B43D64A21941872060784B7B5141A8F736D246A2194112503CD24C7B5141A3E3A7B932A21941096BA3A04D7B5141E692F6451FA21941FE948D7F4E7B51415E7D327A11A2194156864CFF4E7B514198638B8801A2194155AF11904F7B5141CB978CDDE8A119414A0D2949507B51413B13CD67D0A119418DDDD3FA507B5141A5825F2AB0A11941EA85EDC6517B51419DB7A28A91A11941D1849860527B5141AD0A14C877A1194117A6A5CA527B5141C79767AB46A11941CE20785D537B5141F3168EDC35A119419F7FF186537B51417C911AF424A119419D254CA3537B5141B12E3EFA13A119413BB077B2537B51417EB6618007A119419D9C46B0537B5141FF9955D4E2A019412D5FD5A9537B5141C7109D35E1A0194106702BA8537B51415C7D0072AFA01941C80B0667537B514184A3900A9CA019412E33F43B537B5141AD439BB788A01941ADDBA203537B5141E21A6A8575A01941D92B43BE527B5141F4AC469056A019415C9EDC3F527B51413DCEA9E656A01941D8427721527B5141337C978E4DA01941D9B0A801527B51410D0BA4E63EA019415B8865B6517B5141837CF94A32A01941AD8B5749517B51414AAC315529A01941F31C91BD507B5141C2B524A924A0194197C35333507B5141CFC9678A23A019413070F1A24F7B51415C00578824A01941908AF90E4F7B514119261BFF26A01941FEA859744E7B5141053519AB2FA019417C6D0B124D7B51414C94B09D49A019416ABFF3A0497B514167471CB35FA01941C048DEAA467B514156810E5C63A0194144543C2D467B51412845300E6FA01941335CD39B447B5141E8C0C82A7AA019411306ABFF427B5141453982C878A019419CFCD6F1427B5141B9292F9599A01941DD54CD853E7B5141149678D6D9A01941EC59C6AF357B51413363417F07A1194124FE55742F7B51415F53DB1C20A1194153E435182C7B51415826EA2961A1194103701C17237B51411E7EF75D8DA11941E2D52AFF1C7B5141CFBBD7859CA11941096209DF1A7B51410B4B8063BDA11941D34A0469167B5141D485259ACAA119410C69E09D147B51418D258155D3A119413C259068137B5141431578A9D0A11941B9403C55137B5141CDD746AD1BA2194150DA6119097B5141360E34021FA21941B0997431097B5141DFC0470B31A2194192C5A2CB067B514192B420AC45A21941434EE98A047B5141A9D4D8A56CA219410A6D35A5FF7A514199F8B77CA0A2194151653B91F97A5141D164CC05C2A21941CA8EACC1F47A5141B7AA7803E6A2194114EF3EC4EF7A514140A1C4DFE4A21941EC1A86BBEF7A51413A9A1625EDA21941C277CFA7EE7A5141A22C8180EDA219413007E89BEE7A5141D8792873F6A21941B254B062ED7A514177BD3E2301A3194113ABD2EDEB7A51412429A2560BA3194103E53C72EA7A514126D51BFC25A31941694E834DEA7A5141D05CE9A9ABA31941A499D990E97A514177246B90BBA319419B9D7782E97A514154757D97D3A319416BC50C65E97A5141C1E3BAC7F2A31941C936154EE97A514166C13BDC31A4194131DEE040E97A514129B4D75B47A41941B5AA6195E97A51418FD5DBAC53A4194141EE47FFE97A5141968215AD5FA41941E4C8F980EA7A5141DF2CE1CB88A419415BE54D69EC7A51419CC0B6F293A419412CD54510ED7A5141C89B06B19CA41941A4C4AC9CED7A51415F97746FC7A419418DE60E4BF07A5141C5C43FD0EDA41941DE95F667F27A5141BC3747D00EA519411F011239F47A51412D9E77EC20A51941F5F15038F57A5141856C5B8DD1A419411A61F883FA7A5141 C. 2022-06-01 ajuntament@santfeliu.cat https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/10.xml 936858000 Biblioteca Montserrat Roig 02 Presentacions, conferències, xerrades...: Conferència: "El repte del patrimoni dins les xarxes socials. I les dones què?", a càrrec de Ma. Lledó Barreda i Casanova, cap del Servei de Biblioteques, directora del Museu de Sant Boi i presidenta de la Rutlla, Centres d¿Estudis Santboians. 3030857 08980 Verge de Montserrat BX 16 0520701 0003 2021-10-25 Confirmat 3370 Conferència: "El repte del patrimoni dins les xarxes socials. I les dones què?", a càrrec de Ma. Lledó Barreda i Casanova, cap del Servei de Biblioteques, directora del Museu de Sant Boi i presidenta de la Rutlla, Centres d¿Estudis Santboians. SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Verge de Montserrat 0003 BX 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.348+02:00 Presentacions, conferències, xerrades... 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-25 ajuntament@santfeliu.cat Entrada lliure fins a completar l'aforament Organització: ACBL i CECBLL https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/16.xml 936858000 Jornades i seminaris: Dissenyant personatges i escenaris per a Sant Feliu 3031374 08980 Joan XXIII 02 18 0520701 0014 2021-10-30 Confirmat 11488 Dissenyant personatges i escenaris per a Sant Feliu SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.348+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-30 ajuntament@santfeliu.cat Dissenyant personatges i escenaris per a Sant Feliu https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/18.xml 936858000 Jornades i seminaris: Jugant per a co-dissenyar la història de Sant Feliu 3031371 08980 Joan XXIII 02 17 0520701 0014 2021-10-30 Confirmat 11488 Jugant per a co-dissenyar la història de Sant Feliu SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.348+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-10-30 ajuntament@santfeliu.cat Jugant per a co-dissenyar la història de Sant Feliu https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/17.xml 936858000 Palau Falguera - Sala dels Àustries Presentacions, conferències, xerrades...: Taula rodona: "Dels Laboratoris Activion a la Hoechst Ibèrica 1954- 1962. Rècords sense nostàlgia del nostre patrimoni industrial". Setmana del Patrimoni 3030855 08980 Falguera BX 15 00163A 0002 2021-10-27 Confirmat 3374 Taula rodona: "Dels Laboratoris Activion a la Hoechst Ibèrica 1954- 1962. Rècords sense nostàlgia del nostre patrimoni industrial". Setmana del Patrimoni SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Falguera 0002 BX 2021-10-24T00:06:11.348+02:00 Presentacions, conferències, xerrades... C. 2021-10-27 ajuntament@santfeliu.cat Entrada lliure fins a completar l'aforament Organització: ARES i Arrels Locals https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/15.xml 936858000 Jornades i seminaris: Creant una escultura simbòlica interactiva 3031383 08980 Joan XXIII 02 21 0520701 0014 2021-12-11 Confirmat 11488 Creant una escultura simbòlica interactiva SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.347+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-12-11 ajuntament@santfeliu.cat Creant una escultura simbòlica interactiva https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/21.xml 936858000 Jornades i seminaris: Experimentant un joc de rol ritual 3031386 08980 Joan XXIII 02 22 0520701 0014 2021-12-18 Confirmat 11488 Experimentant un joc de rol ritual SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.347+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-12-18 ajuntament@santfeliu.cat Experimentant un joc de rol ritual https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/22.xml 936858000 Jornades i seminaris: Concretant el nostre joc 3031381 08980 Joan XXIII 02 20 0520701 0014 2021-11-27 Confirmat 11488 Concretant el nostre joc SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.347+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-11-27 ajuntament@santfeliu.cat Concretant el nostre joc https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/20.xml 936858000 Jornades i seminaris: Aprenent a programar els nostres dissenys 3031380 08980 Joan XXIII 02 19 0520701 0014 2021-11-13 Confirmat 11488 Aprenent a programar els nostres dissenys SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Joan XXIII 0014 02 4581700.997509224 420487.52165022015 2021-10-24T00:06:11.347+02:00 Jornades i seminaris 0103000020E7640000010000000F00000003BCB6BF54A91941F871B079537A51419AA29B241CAA1941A9FD2F01467A5141C990216B31AA1941B50D6D31477A5141EE20D44944AA19411D9D46D5457A51416854E8B980AA1941AAF2BF48497A51416AC1B1E1D4AA19414EF0EC164E7A5141E39269F2D9AA19416221C60D4F7A514185F983539FAA1941087DA3AA537A5141CA2A23428EAA1941C8F37402557A5141924CD5DB61AA19415DDEFDA8587A5141AFBC283B34AA194137EEE0435C7A51412147244429AA1941A765BB215D7A5141EE84E50DA0A9194181281481577A514129A7B2966CA9194122305CDD547A514103BCB6BF54A91941F871B079537A5141 C. 2021-11-13 ajuntament@santfeliu.cat Aprenent a programar els nostres dissenys https://apirtod.santfeliu.cat/api/datos/agenda/19.xml